Yasal Duyurular

Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) intikal eden ve Borsa İstanbul A.Ş.nde satışı yapılamayan payların, YTM Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen esaslar uyarınca yapılacak satış işlemlerine ilişkin açıklamaları içeren YTM'nin 11.12.2017 tarih ve 62518846-120.99-E.1389 sayılı yazısını aşağıda bilgilerinize sunarız.

YTM Pay Satış Duyurusu
Back to Top