İhbar Formu'nun amacı; personel, müşteriler ve 3. şahıslardan kaynaklı dolandırıcılık, sahtekarlık ve suistimallerin ortaya çıkarılması ve benzer hususların tekrarının engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır.

Söz konusu eylemlerin tespiti veya duyumu halinde QNB Finansinvest İç Denetim ve Yasal Uyum Bölümü’nü bilgilendirmeniz için aşağıda yer alan İhbar Formu linkine tıklayarak formu doldurabilirsiniz. Bildirimlerinizi kimliğinizi açıklamadan gerçekleştirebilirsiniz. Kimliğinizi açıklamanız halinde ise bildiriminiz ilgili yasalar kapsamında gizlilik esasları çerçevesinde değerlendirilir.

Başvurunuza ilişkin Kurumumuzca verilen cevap ve bilgilendirmeler sonucu,halen uyuşmazlığınızın kısmen ve/veya tamamen giderilemediğini düşünüyorsanız; cevabımızın tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen altmış (60) gün içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvurabilirsiniz. Konuya ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu Birliğin www.tspb.org.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

Forex ikon

Not: Bu kanaldan yapılan şikayet ve itiraz bildirimleriniz, istek, öneri ve iş başvurularınız kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

Back to Top