Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

VİOP Teminatları

İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, teminat kompozisyonu, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda ilgili Borsa ve Takasbank düzenlemelerinin asgari unsurlarına uyulmakla beraber, bu asgari unsurların altına düşmemek üzere teminata alınacak kıymetler, sözleşme bazında teminat tutarları, değerleme katsayıları ve yatırma süreleri günün koşullarına göre QNB Finansinvest tarafından belirlenip ve Müşteri’ye bildirilir. 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek vadeli işlem sözleşmesi işlemlerinde işlem teminatı olarak kabul edilebilecek varlıklar ve bunların değerleme oranları konusunda genel bilgiye aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir. Tablolarda yer alan varlıklar ve oranlar herhangi bir zamanda bildirim gerekmeksizin değişebilecek, farklı şekillerde uygulanabilecektir. Pozisyon açmadan önce ve açık pozisyonlar sürdürüldüğü sürece, varlıklar ve oranlar konusunda güncel bilgi QNB Finans Yatırım'dan edinilmelidir.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işlemlerinde teminatlandırma ve risk yönetimi süreçleri Borsa İstanbul ve Takasbank’ın belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

 

İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, teminat kompozisyonu, değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda ilgili Borsa İstanbul ve Takasbank düzenlemelerinin asgari unsurlarına uyulmakla birlikte, müşterilerimizden risk yönetimi çerçevesinde Borsa İstanbul ve Takasbank tarafından belirlenmiş teminat tutarlarından daha fazlası talep edilebilmektedir.

 

Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri için talep edilen başlangıç teminatlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

VIOP başlangıç teminatları Takasbank mevzuatı çerçevesinde TL, Döviz, Borçlanma Araçları ve Borsa İstanbul 100 payları olarak yatırılması mümkündür. İşlem teminatı kompozisyonu ve teminat olarak kabul edilen kıymetlerin teminat değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak değerleme katsayıları Takasbank Merkezi Karşı Taraf Prosedüründe belirtilen şekilde uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Emir girişi öncesinde müşterilerden, Şirketimiz tarafından uygulanan asgari başlangıç teminat tutarlarının VIOP takas hesaplarında bulunması talep edilir.  

Müşterilerin günlük teminat oranları piyasa kapanışı sonrası açıklanan uzlaşma fiyatlarına göre hesaplanır. Bu hesaplamalar sonucu başlangıç teminatı %100 altında kalan müşteri hesaplarına her akşam SMS ve e-mail ile teminat tamamlama bildirimleri yapılır. Ertesi gün belirtilen saate kadar nakit girişi ya da pozisyon kapatma yapılarak teminat açığının kapatılması talep edilir. 

Müşterilerin VIOP sözleşmelerinde açabilecekleri azami TL pozisyon büyüklükleri QNB Finansinvest tarafından tespit edilir.

Müşterilerin takasta bulunması gereken başlangıç teminatı ile anlık kar/zararları yansıtılarak hesaplanan anlık teminat oranlarının asgari %50 olması istenmektedir. Anlık teminat oranı %50 altına düşen müşteriler bilgilendirilerek, teminat miktarlarını %50 üzerine yükseltmeleri talep edilir.  Anlık teminat oranı %50 altına düşen müşterilere temsilcisi tarafından bildirim yapılarak nakit girişi ile teminat tamamlama yapılması veya ters işlem ile anlık teminat seviyelerinin %50’nin üzerine çıkartılması talep edilir. Teminat arttırıcı işlem yapılmaması neticesinde riskli durumu devam eden hesaplarda QNB Finansinvest’in, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik Müşteri’nin yeni Emir’lerini kabul etmeme ve/veya açık pozisyonlarını tek taraflı şekilde re’sen kapatma hakkı bulunmaktadır. Yatırımcı bu işlemler neticesinde hesabında oluşan tüm borçları QNB Finans Yatırım’a ödemekle yükümlüdür.


İşlem Temİnatı Olarak Kabul Edİlebİlecek Varlıklar

Toplam teminat gereksiniminin en az % 50’sinin Türk Lirası teminattan oluşması gerekir. Türk Lirası dışında teminata kabul edilecek diğer varlıklar ve bunlara ilişkin kompozisyon limitleri için aşağıda verilen tabloda belirtilen oranlar uygulanır. Kompozisyon limitleri, yatırılmış TL ve diğer teminat bakiyelerinin toplamı üzerinden uygulanır. Alt grup limitlerinin hesaplamasında ilgili varlık tutarının grup limiti uygulanmış toplam değerlenmiş kısmı dikkate alınır.


İşlem Teminatı Olarak Kabul Edilebilecek Varlıklar Grup Limiti Alt Grup Limiti (Grup Limiti Yüzdesi Olarak)
Nakit Türk Lirası En Fazla %100 -
Konvertibl Döviz(USD/EUR/GBP) En Fazla %50 -
Devlet İç Borçlanma Senedi En Fazla %50 %50(ISIN bazlı)
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil (Eurobond) En Fazla %50 %50(ISIN bazlı)
T.C. Hazinesi Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, En Fazla %50 %25(ISIN bazlı)
BIST 100 endeksinde bulunan pay senetleri En Fazla %50 75%
Hisse Senedi Şemsiye Fonu Payları En Fazla %50 20%
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Payları En Fazla %50 20%
Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın En Fazla %25 -
İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler En Fazla %50 40%
Borsa İstanbul A.Ş. payları En Fazla %50 -İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası'nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü gereği Kurumumuz ve/veya Kurumumuzun dahil olduğu sermaye grubuna bağlı banka ve şirketlerin garantileri ve ihraç etmiş oldukları menkul kıymetler teminat olarak kabul edilmemektedir.

 

Temİnat Değerlerİnİn Hesaplanmasında Kullanılacak Değerleme Katsayıları

İşlem teminatı olarak kabul edilebilecek TL dışı kıymetlerin teminat değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki değerleme katsayıları esas alınır.


Teminat Çeşidi Değerleme Katsayısı
Nakit Türk Lirası 100%
Konvertibl Döviz(USD) 90%
Konvertibl Döviz(EUR) 89%
Konvertibl Döviz(GBP) 89%
Devlet İç Borçlanma Senedi  
0-1 Yıl 97%
1-5 Yıl 84%
5 ve üzeri  84%
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil (Eurobond-USD)
5 Yıla kadar 89%
5-10 Yıl 89%
10-30 Yıl 88%
30 ve üzeri 86%
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Euro tahvil (Eurobond-EUR)
5 Yıla kadar 89%
5-10 Yıl 85%
10-30 Yıl 72%
30 ve üzeri 72%
T.C. Hazinesi Varlık Kiralama A.Ş. Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları
0-1 Yıl 95%
1-5 Yıl 82%
5 Yıl ve üzeri 82%
BIST 100 endeksinde bulunan pay senetleri
BIST 30  83%
BIST 100 79%
Hisse Senedi Şemsiye Fonu Payları 89%
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu Payları 92%
Borsalarda İşlem Gören Standartta Altın 87%
İpotek teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetler
0-1 Yıl 95%
1-5 Yıl 82%
5 Yıl ve üzeri 82%
Borsa İstanbul A.Ş. payları 100%


Back to Top