Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Şirket Eurobondları

Şirket eurobondları, kurumlar tarafından ihraç edilen bonolardır ve tüm dünya bono piyasasında önemli bir paya sahiptir. Büyük kurum ve kuruluşların bono ihraç ederken piyasa talebi doğrultusunda esneklikleri vardır ve piyasa ne kadar talep ederse, o değerde bono ihraç edebilirler. Genelde vadesi 5 yıldan az olan şirket bonolarına ‘kısa süreli’, vadesi 5 ile 12 yıl arasında olan şirket bonolarına ‘orta-vadeli’ ve son olarak vadesi 12 yıldan uzun olan şirket bonolarına ‘uzun-vadeli’ şirket bonoları denir.

 

Şirket eurobondları, devletlerin ihraç ettiği bonolara nazaran içerdikleri risk unsurlarından dolayı çok daha fazla getiri ihtiva ederler. Bu nedenden dolayı, şirket eurobondları genelde en yüksek getiri vaat eden ve yatırımcısına kazandıran sabit getirili menkul kıymet olarak görülür. Şirketler farklı vadelerde ve farklı faiz oranlarında bono ihraç edebilirler. Devletlerin çıkardığı bonolarda olduğu gibi, şirketlerin çıkardığı bonolarda kredi derecelendirme kuruluşlarından notlar alırlar. Buna göre, yüksek kredi notuna sahip kurumlar tarafından ihraç edilen bonolar ‘yatırım yapılabilir’ bonolar olarak görülürken, kredi notu düşük olan kurumların çıkardığı bonolar ‘yüksek getirili’ bonolar olarak adlandırılır.

 

Bazı şirket bonoları, dönüştürülebilir bono olarak ihraç edilmiştir. Şöyle ki, bono ihraççısı yatırımcına ileri bir günde tuttuğu bonoyu hisse senedine dönüştürebilme şansı verir. Yatırımcısına sahip olduğu bononun belli bir oranında hisse veren bu tür şirket bonolarında, bu orana ‘dönüşüm oranı’ denir ve bu oran sabit de olabilir veya ilerleyen zamanda değişebilir. Bu tarz bonoların getirisi ise yatırımcısına böyle bir dönüşüm hakkı tanıdığı için genelde düşüktür ve genelde çok fazla tercih edilmez. Bir başka tür şirket bonosu da ‘geri çağırabilen veya istenebilen bono’lardır. Bu durumda şirket ihraç ettiği bonoyu, vadesi dolmadan geri çağırabilme hakkına sahiptir. Şirketler bu tarz haklarını düşen faiz koşullarında, daha az maliyetle borçlanabilmek için yaparlar. Yatırımcısı için oldukça yüksek risk içeren bu tür bonoların, getiri de aynı oranda yüksektir.

 

QNB Finansinvest international hesap ile yurt dışı şirketlerin USD veya Euro cinsi bonolarına yatırım yapabilirsiniz. Örneğin; Apple’in çıkarmış olduğu bono veya General Motors’un çıkarmış olduğu farklı vade ve para cinslerinden eurobond işlemleri şirketimiz nezdinde gerçekleştirebilmektedir.

  
Back to Top