Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Özyaşar Tel Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde 28 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

Halka arz talepleriniz için 10:30-13:00 saatleri arasında QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamalarımız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, OZYSR.HE kodu ile Alım-Satım/Hisse senedi menüsünden işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.ozyasar.com.tr ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Halka Arz Edilecek Şirket Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Aracılık Edecek Kurum QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Talep Toplama Tarihi 23-24 Mayıs 2024
Talep Toplama Saati 10:30 - 13:00
Pay Başına Halka Arz Fiyatı 28 TL
Halka Arz Metodu Sermaye artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 85.000.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 18.200.000 TL nominal
Ortak Satışı 7.800.000 TL nominal

(Ek Satış Dahil: 13.000.000 TL nominal)
Satan Ortak Çokyaşar Holding

Ömer Çokyaşar

Derviş Ali Çokyaşar
Talep Toplama Yöntemi Borsa’da Satış - Sabit fiyat ile talep toplama
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Büyüklüğü 736.000.000 TL (Ek Satış Dahil: 873.600.000 TL)
Halka Açıklık Oranı %25,19 (Ek Satış Dahil: %30,23)
Halka Arz Dağıtım Yöntemi “Borsada Satış” yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ne göre paylar satışa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.
Tahsisat Grupları Yoktur
Fiyat İstikrarı QNB Finans Yatırım, Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, QNB Finans Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. QNB Finans Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirecektir. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, ortak satışına konu paylardan elde edilecek kaynaklardan sağlanmak üzere toplam kaynak, halka arz edilen tüm payların satışının gerçekleşmesi durumunda brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır ve maksimum 31.200.000*%20=6.240.000 TL nominal değerli payların karşılığı kadarlık tutar fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecektir.
Halka Arza İlişkin Taahhütler Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahipleri Çokyaşar Holding A.Ş., Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar, Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Şirket sermayesinde sahibi oldukları payları Borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceği ve Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği ve/veya Borsa’da veya Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı ve ayrıca Özyaşar Tel paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.
Çokyaşar Holding A.Ş. Taahhüdü Çokyaşar Holding A.Ş., 11.01.2024 tarihinde verdiği taahhüt ile Şirket ortağı olarak mevcut paylarının satışından elde edeceği fonu, Şirket’e olan 183.728.342 TL tutarındaki ticari olmayan borcunun ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte tamamının ödenmesinde kullanacağını, bu suretle Şirket’in Çokyaşar Holding A.Ş.'den olan alacağını tahsil etmiş olacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirketi’in halka Şirket’in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

%30’lık kısmını İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

%40’lık kısmını Finansman Maliyetinin Azaltılması

%30’lık kısmını Yatırım Finansmanı ve Makine/Ekipman Alımları


QNB Finansinvest hesabınız yok ise hemen başvurmak için;


Back to Top