Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Horoz Lojistik Halka Arz Oluyor

Değerli Yatırımcımız,

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 29 - 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde 55,00 TL fiyat ile QNB Finansinvest Konsorsiyum Liderliğinde halka arz edilecektir.

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.horoz.com.tr ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.

Halka Arz Edilecek Şirket Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Aracılık Edecek Kurum QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Talep Toplama Tarihi 29-30-31 Mayıs 2024
Pay Başına Halka Arz Fiyatı 55 TL
Halka Arz Metodu Sermaye artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 72.488.084 TL nominal
Sermaye Artırımı 18.000.000 TL nominal
Ortak Satışı 2.500.000 TL nominal

(Ek Satış Dahil: 6.600.000 TL nominal)
Satan Ortak Taner Horoz
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Büyüklüğü 1.127.500.000 (Ek Satış Dahil: 1.353.000.000)
Halka Açıklık Oranı %22,65 (Ek Satış Dahil: %27,19)
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.
Tahsisat Grupları %75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Fiyat İstikrarı QNB Finans Yatırım, Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, QNB Finans Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. QNB Finans Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirecektir. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, ortak satışına konu paylardan elde edilecek kaynaklardan sağlanmak üzere toplam kaynak, halka arz edilen tüm payların satışının gerçekleşmesi durumunda brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır ve maksimum 24.600.000 *%20=4.920.000 TL nominal değerli payların karşılığı kadarlık tutar fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecektir.
Halka Arza İlişkin Taahhütler Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket’in yönetim kurulu başkanı ve halka arz öncesi tek pay sahibi olan Taner Horoz Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş’de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Şirket sermayesinde sahibi oldukları payları Borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceği ve Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği ve/veya Borsa’da veya Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı ve ayrıca Horoz Lojistik paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket’in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.
  • %10-15’lik kısmını Elektrikli Araç Satın Alımı
  • %10-15’lik kısmını Güneş Enerjisi Santrali Kurulması
  • %20-25’lik E-Ticarete Yönelik Faaliyetlerin Geliştirilmesi
  • %5-10’luk kısmını Depoculuk ve Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi
  • %40-45’lik kısmını İşletme Sermayesi Finansmanı


QNB Finansinvest hesabınız yok ise hemen başvurmak için;Back to Top