VİOP'TA İŞLEM GÖREN SODA VE TRKCM SÖZLEŞMELERİ HK.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayınlana 2020/48 sayılı duyuru metninin tamamına alt kısımda bulunan link de yer verilmiştir.

https://www.qnbfi.com/download/2020-48-BORSA-ISTANBUL-AS.pdf
 

 

Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin  Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşmesine ilişkin 14.07.2020 tarihinde SPK’ya teslim edilen evraklar ve birleşmeye ilişkin duyuru metni 24.07.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.

 

Birleşme İşleminde Kullanılacak Pay Değişim Oranları aşağıdaki gibidir:

 

Şirket

Pay Piyasası İşlem Kodu

Pay Değişim Oranı

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

ANACM.E

0,88239

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş

DENCM.E

0,33089

Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş

İşlem görmemektedir.

0,53423

Soda Sanayii A.Ş

SODA.E

1,15997

Trakya Cam Sanayii A.Ş

TRKCM.E

0,67615

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş

SISE.E

1,00000

 

Devrolan şirketlerin Borsa kotunda bulunan payları, SISE paylarının dağıtım tarihinde Borsa kotundan çıkarılacak olup bu tarihten sonra Borsa Pay Piyasasında işlem görmeleri mümkün olmayacaktır.

 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda SISE, SODA ve TRKCM payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri fiziki teslimatlı olarak işlem görmektedir. Birleşme işlemi ile ilgili olarak; SISE payına dayalı VIOP sözleşmelerinde herhangi bir uyarlama yapılmayacak olup, SODA ve TRKCM paylarına dayalı VİOP sözleşmelerinde duyuru tarihinden sonra yeni vade ayları işleme açılmayacak ve pay dağıtım tarihinden bir iş günü önce halen işlem görmekte olan sözleşmeler nakdi uzlaşma ile sonlandırılacaktır.

 

Sözleşmelerin nakdi uzlaşı ile sonlandırılmasında; aynı vadedeki SISE VIOP sözleşmelerine ait uzlaşı fiyatlarının pay değişim oranları ile çarpılması ve en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle bulunan fiyatlar kullanılacaktır. Uzlaşma fiyat hesaplanmasına ilişkin örneklere ekteki dokümanda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla

Back to Top