Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

 

TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş. 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde 130,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.tabgida.com.tr , www.atayatirim.com.tr , www.isyatirim.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Halka Arz Edilecek Şirket

TAB Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

18-19-20 Ekim 2023

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

130,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

232.417.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

28.875.000 TL nominal

Ortak Satışı

23.625.000 TL nominal

Satan Ortak

TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş.

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

6.825.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,09

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Grup Çalışanları için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

%78’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%2’si Grup Çalışanı Yatırımcılar

%20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Konsorsiyum Liderlerinden Ata Yatırım tarafından payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca gerçekleştirmesi planlamaktadır. Ancak Ata Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. Ata Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar; 1 yıl boyunca borsada satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, 1 yıl boyunca Şirket sermayesinde sahip oldukları (halka arz edilen kısım hariç) payları Borsa’da ya da Borsa dışında dışında satışa konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla elde edeceği gelirin

•%40’ını Yatırım Finansmanında

•%25’ini Yenilebilir Enerji Yatırımlarında

•%20’sini Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılmasında

•%15’ini Dijitalleşme ve Teknoloji Yatırımlarında kullanması planlanmaktadır.


Back to Top