Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Değerli Yatırımcımız,

 

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde 35,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.pasifikteknoloji.com ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Halka Arz Edilecek Şirket

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş 

Talep Toplama Tarihi

6-7 Şubat 2024

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

35,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

120.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

14.000.000 TL nominal

Ortak Satışı

13.000.000 TL nominal

Satan Ortak

Fatih Erdoğan

Abdulkerim Fırat

Mehmet Erdoğan

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

945.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,15

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

%70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%30’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Konsorsiyum lideri Halk Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 (otuz) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikaları işlemlerinde Halka Arz Edenler ’in halka arzdan elde edeceği toplam brüt gelirin %10’u fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket’in mevcut tüm ortakları, İzahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, dair taahhütte bulunmuşlardır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun

%45’lik kısmı Yatırım Harcamalarında,

%35’lik kısmı AR-GE (Ürün Geliştirme) Yeni Ürün Yatırımlarında,

%20’lik kısmını İşletme Sermayesin ’de kullanacaktır.


Back to Top