Koroplast Temizlik Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. 20 - 21 - 22 Temmuz 2022 tarihlerinde 4,68 TL fiyat ile halka arz edilecektir

QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.koroplast.com ve www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Konsorsiyum Eş Lideri Yapı Kredi Yatırım
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye artırımı – Ortak satışı
Sermaye Arttırımı 24.600.000
Ortak Satışı 42.200.00
Talep Toplama Tarihi 20 – 21 - 22 Temmuz 2022
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılar için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.
Halka Arz Fiyatı 4,68 TL
Ek Pay Satışı Şirket’in mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları toplam 11.700.000 TL paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecektir. Ek satışa konu payların tamamımın satılması durumunda, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 78.500.000 TL olacaktır. Ek satış dahil halka arz büyüklüğünün 367.380.000 TL olması planlanmaktadır./td>
Halka Açıklık Oranı Halka arz sonrası %38,3 (Ek satış halinde: %45)
Tahsisat Grupları Halka arzda tahsisat oranları; %25 Yurt İçi Bireysel (8.000 adet ve altında başvuru), %25 Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel (8.001 adet ve üzerinde başvuru), %40 Yurt İçi Kurumsal, %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir.
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Yapı Kredi Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Elde edilecek toplam brüt halka arz gelirinin %25’ine kadar olan kısmının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır.Back to Top