Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Değerli Yatırımcımız,

 

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 27-28-29 Mart 2024 tarihlerinde 10,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.icenterra.com.tr, www.akyatirim.com.tr, www.isyatirim.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Halka Arz Edilecek Şirket

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

27-28-29 Mart 2024

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

10,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

1.618.013.677 TL nominal

Sermaye Artırımı

226.986.323 TL nominal

Ortak Satışı

142.579.394 TL nominal

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

3.695.657.170 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,03

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

%75’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%25’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

AK Yatırım tarafından payların işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, İçtaş İnşaat’a ait toplam 92.391.430 TL nominal değerli B grubu payın ortak satışı yoluyla satışından elde edilecek fon kullanılacaktır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını;  Ortaklar, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, dair taahhütte bulunmuşlardır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun

%8 - %15’lik bölümünü Bağıştaş Projesi GES projesi yatırımında,

%25 - %55’lik bölümünü Erzin-2 GES projesi yatırımında

%10 - %20’lik bölümünü depolamalı RES ve GES projesi yatırımlarının finansmanında,

%25 - %40’lık bölümünü Yeni Yenilebilir Enerji Santrali Yatırımlarının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.


Back to Top