Gelecek Varlık Yönetimi Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde 13,65 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.

QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamalarımız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr , www.gelecekvarlik.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr  web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Konsorsiyum Lideri

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Talep Toplama Tarihi

14-15 Ekim 2021

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Oransal dağıtım

Halka Arz Fiyatı

13,65 TL

Ortak Satışı:

8.800.000 TL nominal

Ek Pay Satışı:

Halka arzda 4.400.000 TL nominal ek satış hakkı bulunmaktadır.

Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Hariç):        

22.000.000 TL nominal

Halka Açıklık Oranı

%15,75  (Ek satış dahil %18,90)

Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler

30 iş günü boyunca halka arz edilen paylar üzerinden fiyat istikrarı uygulaması yapılacaktır.İzahname

İzahname1

İzahname2

İzahname3

İzahname4

İzahname5

Şirket Esas Sözleşmesi

Şirket Esas Sözleşmesi

Bağımsız Denetim Raporları

 

Bağımsız Denetim Raporu1

Bağımsız Denetim Raporu2

Bağımsız Denetim Raporu3

Bağımsız Denetim Raporu4

Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı

Bağımsız Denetim Kurulu Sorumluluk Beyanı

Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı

Hukukçu Raporu ve Sorumluluk Beyanı

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fiyat Tespit Raporu

Fiyat Tespit Raporu

Fon Kullanım Yeri Raporu

Fon Kullanım Yeri Raporu


Back to Top