BORSA İSTANBUL A.Ş. / VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) - [BOYP-KLNMA]

VBTS kapsamında BOYP.E ve KLNMA.E payları seans başından itibaren 20 Kasım seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında
BOYP.E ve KLNMA.E payları 06/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 20/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yönteami uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

Back to Top