Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Değerli Yatırımcımız,

 

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 32,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.altinaysavunma.com,  www.tskb.com.tr, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.yf.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Halka Arz Edilecek Şirket

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş

Konsorsiyum Lideri

TSKB

Konsorsiyum Eş Lideri

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

8-9-10 Mayıs 2024

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

32,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

200.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

35.294.118 TL nominal

Ortak Satışı

23.529.412 TL nominal

Satan Ortak

Hakan Altınay

Levent Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

1.882.352.960 TL

Halka Açıklık Oranı

%25,00

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanı Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

%69’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%1’i Grup Çalışanı Yatırımcılar

%30’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Konsorsiyum eş lideri Ziraat Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 (on beş) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikaları işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ’ne ait paylarının atışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahili’nin payıma düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %25’inin kullanılması planlamaktadır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 180 (yüz seksen) gün süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket sermaye artışı ile elde edeceği halka arz gelirin

%50’sini Yeni Tesis ve Üretim teknolojileri ve yatırımlarında

%15’ini Test ve Doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarında

%5’ini Global Satış ve pazarlama ağı yatırımlarında

%15’ini İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesinde

%5’ini Finansal Borç ödemelerinde

%10’unu şirket satın aşımı ve/veya iş ortakları kurulması amacıyla kullanmayı planlamaktadır.Back to Top