Akfen Yenilenebilir Enerji Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

 

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 8 - 9 - 10 Mart 2023 tarihlerinde 9,80 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.akfenren.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Halka Arz Edilecek Şirket

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

8-9-10 Mart 2023   

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

9,80 TL

Halka Arz Metodu

Ortak satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

1.016.031.947 TL nominal

Ortak Satışı

340.370.703 TL nominal (Satan Ortak: Akfen Holding A.Ş.)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

3.335.362.889,40 TL

Halka Açıklık Oranı

%33,50

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel ve Akfen Grubu Çalışanları için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

%20 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

%10 Akfen Grubu Çalışanları

%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

%50 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Garanti Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Elde edilecek toplam brüt halka arz gelirinin %50’sine kadar olan kısmının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket, 12 ay boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını, Halka Arz Eden Pay Sahibi ise 12 ay boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

 

Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin tasarrufunda olacaktır.

Back to Top