Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Yetki Belgeleri ve Faaliyet İzinleri

Şirketimizin III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca "geniş yetkili aracı kurum" olarak İşlem Aracılığı (Yurt içinde ve Yurt dışında), Portföy Aracılığı (Yurt içinde), Bireysel Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı, Halka Arza Aracılık (aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı) Faaliyetleri ile Sınırlı Saklama ve Genel Saklama Hizmetinde bulunmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiştir. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesi ve izin verilen yatırım hizmet ve faaliyet izinlerini gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi


Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar - -
ii. Diğer menkul kıymetler - -
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri - -
iv. Paya dayalı türev araçlar - -
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar - -
vi. Diğer türev araçlar - -
II. İşlem Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde Yurt dışında
i. Paylar İzni var İzni var
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var İzni var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri
iv. Paya dayalı türev araçlar İzni var İzni var
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var İzni var
vi. Diğer türev araçlar İzni var İzni var
III. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt içinde
i. Paylar İzni var
ii. Diğer menkul kıymetler İzni var
iii. Kaldıraçlı alım satım işlemleri İzni var
iv. Paya dayalı türev araçlar İzni var
v. Pay endekslerine dayalı türev araçlar İzni var
vi. Diğer türev araçlar İzni var
IV. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni var
V. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti İzni var
VI. Halka Arza Aracılık Faaliyeti
i. Aracılık yüklenimi İzni var
ii. En iyi gayret aracılığı İzni var
VII. Saklama Hizmeti İzni var
i. Sınırlı Saklama Hizmeti İzni var
ii. Genel Saklama Hizmeti İzni var

Back to Top