BORSA İSTANBUL A.Ş. / VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) - [ADESE-BRÜT TAKAS]

27.5.2019 08:49

ADESE payında 3 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanacak

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 70 inci maddesinin 2 nci fıkrası, Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik'in 35 inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 36 ncı maddesi ile 44 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri çerçevesinde ADESE payında 26/08/2019 tarihine kadar (bu tarih de dahil olmak üzere) 3 ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765757

Back to Top