BORSA İSTANBUL A.Ş. / BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu GOLDP.F

15.3.2019 08:51

Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2019 tarihli ve 13/313 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; Borsamız Pay Piyasası Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmekte olan, Bizim Portföy Yönetim A.Ş.'nin kurucusu olduğu, Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu'nun (GOLDP.F) tasfiye sürecine ilişkin duyurunun 13/03/2019 gün sonunda KAP'ta yayınlanmış olması nedeniyle bahse konu fonun katılma payları Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listelerinden 14/03/2019 tarihinden itibaren çıkarılmıştır

Back to Top