BORSA İSTANBUL A.Ş. VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS)

26.7.2018 10:09

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi


Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, AVTUR.E ve MCTAS.E payları 26/07/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 09/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.Back to Top