BORSA İSTANBUL A.Ş. Kottan Çıkarma/İşlem Görmekten Men Etme - [DMISH]

2.5.2018 14:32

Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı                                                             Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                        02/05/2018

Kottan Çıkarma/İşlem Görmekten Men Etme Tarihi        02/05/2018Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, faaliyetlerinin durmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23-1/(c) ve 32-1(b) bentleri kapsamında, faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle 23-1/(d) bendi kapsamında ve KAP'ta yayımlanan son üç yıllık bağımsız denetim raporlarında bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınmış olması nedeniyle 23-1/(g) bendi kapsamında, paylarının kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Back to Top