BORSA İSTANBUL A.Ş. / VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) - [FLAP - HDFGS]

15.12.2017 09:44

BORSA İSTANBUL A.Ş. / VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) - [FLAP - HDFGS]

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi


Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, FLAP.E ve HDFGS.E payları 15/12/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 29/12/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.


Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

Back to Top