BORSA İSTANBUL A.Ş. / Pazar Değişikliği [ETILR]

24.3.2016 16:13

BORSA İSTANBUL A.Ş. / Pazar Değişikliği [ETILR]

Borsa Yönetim Kurulu'nun 24/03/2016 tarihli toplantısında, payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsa Yönetim Kurulu'nun 22/04/2015 tarihli toplantısında Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, esas faaliyetlerinden gelirlerini artırması ve sermaye kaybının giderilmesi için acilen tedbir alınması konusunda uyarılmasına karşın, şirketin işletme sermayesinin önemli bir kısmının tahsil kabiliyeti zayıf alacaklardan oluşması, 31/12/2015 tarihi itibariyle sermaye kaybının %68 olarak devam etmesi nedeniyle, Kotasyon Yönergesi'nin 35 inci maddesinin (f) bendi gereğince paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, işbu kararın alınmasından itibaren 25/03/2016 tarihi seans sonuna kadar payların işlem sırasının kapatılmasına, 28/03/2016 tarihinden itibaren payların Yakın İzleme Pazarında işlem görmeye başlamasına ve konunun KAP'ta ilan edilmesine karar verilmiştir.

Back to Top