Lot Altı Küsürat İşlemleri

1- PORTFÖYÜMDE KÜSURATLI ADETLİ HİSSE SENEDİ KÜSURATLARINDAN NASIL KURTULABİLİRİM?

Portföyünüzde bulunan küsuratlı veya 1 lottan küçük miktarlı,veya “E” ve “Y” özellik kodlu hisse senetlerinizi, www.qnbfi.com üzerinden Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Küsurat Portföyü Hesabı’na, İşlem Lot Altı İşlemler Menü adımından satabilirsiniz.

2- KÜSÜRATLI İŞLEM NEDİR?

Küsüratlı İşlemler, portföyünüzde bulunan küsuratlı adetlerde hisse senedi bulunan müşterilerimizin, söz konusu küsurat tutarlarını satmasına imkan veren bir uygulamadır.

3- KÜSÜRATLI İŞLEM TALEPLERİMİ NASIL İLETEBİLİRİM?

www.qnbfi.com üzerinden > AL-SAT > Hisse Senedi > Lot Küsürat sayfasından gerçekleştirebilirsiniz.

4- PORTFÖYÜMDE BULUNAN KÜSURATLI HİSSE SENETLERİMDEN SEANS İÇİNDE VİRMAN GERÇEKLEŞTİREBİLİR MİYİM?

Küsurat Portföyü hesabına seans içinde hisse senedi virmanı kabul edilmemektedir. 1 lottan küçük hisse senedi virman talepleriniz kayda alınacaktır.

5- KÜSÜRAT VİRMAN İŞLEMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

Hisse senedinin Küsurat Portföy Hesabı’na virmanı ve para transferi gün sonunda gerçekleşecektir.

6- VİRMAN TALEBİNDE BULUNDUĞUM PORTFÖYÜMDE BULUNAN KÜSURATLI HİSSE SENETLERİ İÇİN HANGİ FİYAT GEÇERLİ OLACAKTIR?

Virmanı için talepte bulunduğunuz Küsurat Hisse senetlerinde Küsurat Portföy Hesabı’na virmanı sırasında talep girildiği tarihten sonraki 2. seans kapanış fiyatı üzerinden hesaplanacak hisse senedi değeri kullanılacaktır.

7- KÜSURAT İŞLEMLERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR KOMİSYON / ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?

Bu kapsamdaki küsurat işlemlerinden dolayı tarafınızdan herhangi bir komisyon/ücret talep edilmeyecektir.

8- HESABIMDA BULUNAN KÜSURATSIZ HİSSE SENETLERİNİ DE BU ŞEKİLDE VİRMANLAYABİLİR MİYİM?

SPK’nın ilgili tebliği gereği, 1 lot ve üzerindeki miktarlar bölünerek küsurat hale getirilmek suretiyle bu kapsamındaki virmana konu edilemez.

9- VİRMAN İŞLEMİNDE MENKUL KIYMET DEĞERLERİNDE YUVARLAMA İŞLEMİ NASIL OLACAKTIR?

Hesaplama sonucunda menkul kıymetin değerinin virgülden sonra 3 hane olması halinde bu değer müşteri lehine bir üst kuruşa yuvarlanacaktır.

10- KÜSÜRATLI İŞLEMLER KAPSAMINDA HESABIMA KÜSURATLI HİSSE ALIMI YAPABİLİR MİYİM?

Bu kapsamda yapılacak 1 lottan küçük miktarlı menkul kıymet virmanları aracı kurumun alıcı taraf olacağı şekilde, sadece tek yönlü olarak yapılabilecektir.

11- SIRASI KAPALI OLAN HİSSE SENETLERİNDE KÜSÜRATLI İŞLEM YAPABİLİR MİYİM?

Sırası geçici ya da sürekli kapalı olan menkul kıymetlerde kapalılık süresi boyunca küsurat virmanı gerçekleştirilemeyecektir.

12- FİYATI SERBEST BIRAKILAN HİSSE SENETLERİNDE KÜSÜRATLI İŞLEM YAPABİLİR MİYİM?

Fiyatı serbest bırakılan menkul kıymetlerde fiyat tescili gerçekleşmeden küsurat virmanı gerçekleştirilemeyecektir.

Back to Top