Kariyer

Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçları karşılayacak en iyi hizmeti sunmak temel hedefimizdir.

GENEL MÜDÜR'DEN

Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçları karşılayacak en iyi hizmeti sunmak temel hedefimizdir.Bu hedefe ulaşmada başarı anahtarının çalışanlarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine sürekli yatırımlar yapıyoruz.

"Türk Sermaye Piyasaları’ndaki her bireysel ve kurumsal finansal planın mimarı olmak" vizyonuyla çıktığımız yolda, vizyonumuza ulaşmamıza ve geleceği inşa etmemize destek olacak, gelişimi destekleyecek, analitik, güçlü iletişim becerilerine sahip, heyecanlı ve yetenekli adayları kadromuza dahil etmeye ve ödüllendirmeye devam edeceğiz.

Pamir Karagöz
QNB Finansinvest, Genel Müdür

İnsan Kaynakları Politikamız

Sürekli gelişime açık, proaktif ve stratejik kararlarda etkin bir İnsan Kaynakları yapısı ile, QNB Finansinvest'in genç ve dinamik kadrosunun bilgi, beceri ve motivasyon düzeylerini en üst seviyeye çıkarmayı, müşterilerimize sunulan kaliteli ve müşteri odaklı hizmeti her geçen gün daha da iyileştirerek iş verimliliğini artırmayı amaçlamaktayız.

QNB Finansinvest çalışanlarını başarıya odaklanmış adaylar arasından seçiyoruz. Çeşitli iş olanaklarımızla eğitimli, gelişime açık, yaratıcı yeni mezun ve deneyimli çalışanlar için doğru kariyerin kapılarını açıyoruz.

Oluşturulan ortak başarı bilinci ve çalışan memnuniyetini geliştirici faaliyetler müşterilerimize sunulan kaliteli hizmeti tamamlayan diğer unsurlar olarak İnsan Kaynakları Bölümü tarafından çalışanlarımıza katılan değerlerdir.

Eğitim

Çalışanlar bilgi, beceri düzeylerinin artırılmasına ve kariyer planlarına yönelik olarak ilgili eğitim programlarına katılırlar. Çalışanların görevine yönelik olarak; yurtiçi ve yurtdışı, sınıf içi veya münferit eğitimler ile işbaşı eğitimlere katılmaları sağlanır.

Kariyer Yönetimi

QNB Finansinvest’te başarılı olan her çalışan, başarısını devam ettirdiği sürece en üst kademeye kadar yükselme şansına sahiptir. Kendi yöneticisini kendisi yetiştirmeyi hedeflemiş bir kurum olarak, tüm çalışanlarımız kurum içindeki yatay ve dikey kariyer olanaklarından haberdar edilirler. Ek olarak tüm çalışanlar, şirket içi iletişim portalımız üzerinden kendileri için çizilmiş yatay ve dikey kariyer haritalarını inceleyerek kariyer hedeflerine ulaşmaları için gereken bilgi-beceri düzeyi ile yetkinlikleri inceleyebilirler.

Back to Top