TCMB PPK toplantısı beklentimiz

TCMB PPK 23 Haziran 2022 Perşembe günü toplanıp, faiz kararını saat 14:00’da açıklıyor olacak. Piyasa beklentisi bizim beklentimize paralel olarak, TCMB’nin bu yılın geri kalan toplantılarında olduğu politika faizini %14’te sabit bırakması yönünde. Hatırlanacağı üzere, TCMB Eylül-Aralık ’21 arasında politika faizinde toplamda 500 baz puan faiz indirimine gitmişti.

Enflasyon (TÜFE) Mayıs’ta  piyasa beklentisi olan %4,8 ve bizim beklentimiz %3,7’in miktar altında aylık %2,8 oranında artış gösterdi. Dolayısıyla, yıllık enflasyon %70’den %73,5’e yükseldi. Aylık enflasyonun Haziran’da %5,7, Temmuz’da ise %4.5 civarında gerçekleşmesini beklediğimizden yıllık enflasyonun Haziran’da %80, Temmuz’da ise %85’e yükselmesini bekliyoruz. Yılsonu enflasyon beklentimiz ise %70 civarına yükseldi. Ayrıca, TCMB anketinde ortaya çıkan 12 ve 24 aylık piyasa beklentisi olan %38 ve %22 bizim beklentimize paralel durmakta.

İktisadi faaliyetlere baktığımızda ise dayanıksız mallar ve hizmetler tüketiminin güçlü seyrettiğini, öte yandan dayanıklı tüketim malları ivme kaybettiğini, sabit sermaye yatırımları ve inşaat sektörü üretiminin ise ılımlı seyrettiğini değerlendiriyoruz. Özellikle kredi kartı harcamalarına baktığımızda, Mayıs ve Haziran’da hanehalkı tüketim talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gözlemliyoruz.  

Kredi arzına baktığımızda ise son haftalarda ticari kredi arzında güçlü ivmelenmenin bir miktar ivme kaybetmeye başladığını gözlemlesek de şu an için büyüme ivmesi oldukça güçlü seyrediyor. Öte yandan, tüketici kredileri daha yavaş büyümekle beraber tepe noktasını henüz bulmamış görünüyor. TCMB’nin talep koşullarının yeniden güçlenmesi, bozulan enflasyon beklentileri ve enerji kaynaklı olarak cari açığın yeniden açılmasını yakından takip ettiğini değerlendiriyoruz. Bu konuda faiz artışı yolunu tercih etmeyen TCMB geçtiğimiz haftalarda ekonominin yeniden ısınmasının önüne geçme adına bir çok makro-ihtiyati önlem aldı. Yarın ki karar metninde de bu önlemlere atıf yapılmasını ve hatta ilave adımların gelebileceğinin güçlü sinyalinin verilmesini bekliyoruz. TCMB’nin ayrıca ters para ikamesi ve liralaşma konularına değinmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

TCMB’nin güçlü seyretmeye devam eden talep ve kredi arzı karşısında içinde bulunduğumuz ayda diğer kamu otoriteleri ile beraber (Hazine, BDDK ve SPK) bir çok adım attığını gözlemledik. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası  cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımları uygulamaya başladı. TCMB, ayrıca kabaca doğrudan ihracat ve üretimin finansmanı haricinde kalan alanlar hariç kredilerde zorunlu karşılık oranı iki katına çıkardı. Banka, ayrıca, yabancı para mevduata zorunlu karşılığa ilave olarak TL tahvil tesisi zorunluluğu getirdi. Ayrıca, TCMB finansal istikrarı desteklemek için daha önce belirlenen alanlar hariç TL cinsi ticari nakdi kredilere uygulanan zorunlu karşılık oranını %10’dan %20’ye çıkardı. TCMB kredilerine zorunlu karşılık uygulamaya nisan sonunda karar vermiş ve ilk oranı %10 olarak belirlemişti.  Bu kararlara paralel BDDK aldığı karar ile tüketici kredilerinde vadeleri kısaltırken kredi kartlarında ise asgari ödeme miktarını artırdı. Grafik 1 – Enflasyon ve Politika FaiziBack to Top