Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması - [AKENR]

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR) payının piyasasında Yönerge'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendinde belirtilen "Tek seferde iletilebilecek miktardaki alım veya satım emirlerinin parçalı olarak girilmesi suretiyle piyasada geniş bir katılım olduğu veya sürekli işlem gerçekleştiği izlenimi yaratılması" ve g bendinde belirtilen "Süreklilik arz edecek şekilde girilen aktif emirlerle cari işlem fiyatının yükseltilmesi, düşürülmesi veya sabit tutulmaya çalışılması" hükümleri çerçevesindeki emir ve işlemleri nedeniyle 14069167 MKK sicil numaralı FATİH DALGIN hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/06/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

  

 

   

Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/12/2020'dir.

Back to Top