VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS) - [DAGHL]

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DAGHL.E payları 13/02/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 27/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.  

 

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

Back to Top