Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Halka Arzı hk

Değerli Yatırımcımız,

 

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş 25-26 Şubat 2021 tarihlerinde 10 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi 25-26 Şubat 2021 tarihlerinde, www.qnbfi.com web sitemiz üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Al/Sat altında bulunan Halka Arz menüsünden hızlıca işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin http://www.turkilac.com.tr ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin web sayfasında www.oyakyatirim.com.tr  ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Konsorsiyum Lideri

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye : 67.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

10.050.000 TL nominal

Ortak Satışı

13.400.000 TL nominal

Ek Pay Satışı

2.000.000 TL nominal

Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Hariç)

23.450.000 TL nominal

Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Dahil)

25.450.000 TL nominal

Halka Açıklık Oranı

%30,4, (Ek satış dahil %33)

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye

77.050.000 TL

Halka Arz Fiyatı

10,00 TL

Halka Arz Tarihleri

25-26 Şubat 2021

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Taahhütler

Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini; Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Berat Battal, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle elinde bulunduracağı Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını; taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı

Hissenin işlem görmeye başlamasından sonra 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. Ayrılacak azami fon ek satış yapılması durumunda buradan sağlanacak tutar kadar olacaktır.

 

İlgili linkler:

 

İzahname

http://www.turkilac.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/izahname1.pdf

Şirker Esas Sözleşmesi

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911245

Bağımsız Denetim Raporları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911247

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911246

Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911247

Değerleme Kuruluşları Sorumluluk Beyanı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911247

Hukukçu Raporu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911248

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911255

Fonun Kullanım Yeri Raporu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911238

Fiyat Tespit Raporu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911254


 

Back to Top