Sun Tekstil Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11 - 12 - 13 Mayıs 2022 tarihlerinde 26 TL fiyat ile QNB Finansinvest liderliğinde halka arz edilecektir.

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr , www.suntekstil.com.tr ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satan Ortak Elvan Ünlütürk (3.900.000 TL nominal) ve Şefika Günseli Ünlütürk (3.900.000 TL nominal)
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 120.000.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı - Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi 11-12-13 Mayıs 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Borsada İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar
Borsa Kodu/Ticker SUNTK
Halka Arz Fiyatı 26 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 7.800.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 15.600.000 TL nominal
Ek Satış 4.680.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 23.400.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 28.080.000 TL nominal
Halka Arz Büyüklüğü 608.400.000 TL (Ek satış olması halinde: 730.080.000 TL)
Tahsisat Grupları 117.000 TL nominal değerdeki %0,5 oranındaki kısmı Grup Çalışanları
7.020.000 TL nominal değerdeki %30,0 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılar 
10.413.000 TL nominal değerdeki %44,5 oranındaki kısmı Yüksek Başvurulu Yatırımcılar
5.850.000 TL nominal değerdeki %25,0 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar,
Halka Açıklık Oranı %17,26 (Ek satış olması halinde: %20,71)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket, faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin devam etmesi başta olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesi, yatırım harcamaları, finansman maliyetinin azaltılması ve Ar-ge, Ür-ge harcamalarında kullanmayı hedeflemektedir. Büyüme hedefleri kapsamında yapılacak ve kapasite artışı getirecek olan yeni üretim tesisi, dijital uygulamaların genişletilmesi yatırımları ile birlikte aynı zamanda artacak olan işletme sermayesinin de güçlendirilmesi hedeflenmektedir.


QNB Finansinvest hesabınız yok ise hemen başvurmak için;Back to Top