SPK Karar Bildirimi

16.8.2018 10:32

Sermaye Piyasası Kurulu

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı


Sayı :32992422-225.99-E.8846

Konu : Kurul Karar Bildirimi hk.

Tarih :15.08.2018


Kurulumuzun 15.08.2018 tarih ve 37 sayılı toplantısında;


Kaldıraç oranları ve Kurban Bayramı tatili sonrasında piyasa açılışına ilişkin olarak;


a) Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin 27’inci maddesinin ikinci fıkrasında Kurulumuza tanınan yetki

uyarınca 16.08.2018 tarihi öncesindeki pozisyonlar ve bu pozisyonların hedge edilmesi amacıyla

yapılacak işlemler haricinde, bir tarafını TL’nin oluşturduğu paritelerde yeni açılacak pozisyonlara ilişkin

işlemlerde kaldıraç oranlarının 16.08.2018 tarihi piyasa açılışı tarihinden itibaren 03.09.2018 tarihi

piyasa açılışına kadar 1:1 olarak belirlenmesine,


b) Ülkemizde piyasaların kapalı olacağı Kurban Bayramı tatili sonrasında foreks piyasasında

işlemler başladığında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, yatırımcıların

foreks piyasasında ve Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda spekülatif amaçlarla

pozisyon almamaları ve mevcut pozisyonlarına ilişkin olarak ilave teminat yatırma yükümlülüğü ile karşı

karşıya kalabileceklerini göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve basiretli davranmaları konusunda ekteki

“Duyuru Metni” (Ek) ile bilgilendirilmelerine,


c) Yukarıdaki hususların yatırımcılara aracı kurum internet sitesi aracılığıyla duyurulmasına

ve aracı kurumların müşterilerine Kurul’un Belge ve Kayıt Düzenlemelerinde günlük bildirimler için

öngörülmüş yöntemler ve diğer şekillerde bildirimde bulunmasına


karar verilmiş olup bahsi geçen konularda üyelerinize duyuru yapılması hususunda bilgi

edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Ali İhsan GÜNGÖR

Daire Başkanı

Back to Top