Pay ve yatırımcı bazında tedbir alınması - [RALYH]

Kurul Karar Organı'nın 03.10.2019 tarihli toplantısında;


b) SPKn'nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı

İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 04.10.2019  tarihli  işlemlerden başlamak üzere RALYH pay  piyasasında 6 ay süre ile;

1) Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,

2) Tek fiyat işlem yönteminin uygulanmasına karar verilmiştir.

Sözkonusu Kurul kararları 2019/52 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilmiştir. 

Back to Top