Pay ve yatırımcı bazında tedbir alınması - [NIBAS]

SPK' nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18'inci maddesi kapsamında, 16.09.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere NIBAS pay piyasasında 6 ay süre ile;


° Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,


° Brüt takas yönteminin uygulanmasına,


° Kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına,


° Tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesine

 

karar verilmiştir.  Karar 2019/47 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 

 

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

Back to Top