Pay Piyasası Pazar Yapılanması Hakkında

Değerli Yatırımcımız,

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 09/08/2021 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/09/2021 tarihli kararları ile Pay Piyasası' nda işlem gören paylarda pazarları belirleme kriterlerinde aşağıda yer alan değişiklikler yapılmıştır.

  • Yıldız Pazar için piyasa değeri 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye, yerli bireysel yatırımcı sayısı 1.000'den 1.500'e, yerli fon tutarı 3 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltilip likidite değeri 2,5'ten 1,5' e düşürülmüştür.
  • Ana Pazar için piyasa değeri 60 milyon TL'den 150 milyon TL'ye, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 30 milyon TL'den 60 milyon TL'ye, yerli bireysel yatırımcı sayısı 500'den 750' ye yükseltilip likidite değeri 7,5’ ten 5’ e düşürülmüştür.
  • Kriterler içerisinde yer alan yerli bireysel yatırımcı sayısının bulunmasında kullanılan ilgili payda son bir yıl içinde sahip olunan piyasa değerine ilişkin tutar 500 TL'den 1.000 TL' ye yükseltilmiştir.
  • İstisnaların uygulanabilmesi için fiili dolaşım oranının % 5'ten büyük olması şartı getirilmiştir.
  • Yıldız Pazar için uygulanan istisnada fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 750 milyon TL' den 1,25 milyar TL'ye yükseltilip, likidite değeri 2,5'ten 1,5'e düşürülmüştür. Ana Pazar için uygulanan istisnada ise fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 30 milyon TL'den 60 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, Alt Pazar' da yer alan, fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri 250 Milyon TL'nin üstünde ve likiditesi 1,5'ten küçük olan payların Ana Pazar' a alınmasına yönelik yeni bir istisna getirilmiştir.

Yeni Pazar kriterleri düzenlenmesi ve 01/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak payların Pazarlar arasındaki dağılımı için Borsa İstanbul A.Ş’nin duyuru metnini inceleyebilirsiniz.

Back to Top