Makim Makina Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

 

Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. 9 - 10 Haziran 2022 tarihlerinde 8,80 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.makim.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.Konsorsiyum Eşliderleri

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Metodu

Ortak satışı

Satan Ortak

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 18.000.000 TL’sini temsil eden ve mevcut ortaklardan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet pay halka arz edilecektir. Toplam 18.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle halka arz büyüklüğü 158.400.000 TL olacaktır.

Talep Toplama Tarihi

9 – 10 Haziran 2022

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Halka Arz Fiyatı

8,80 TL

Ek Pay Satışı

Ek satış yoktur

Halka Açıklık Oranı

%32,14 (Halka arz sonrası)

Tahsisat Grupları

Halka arzda tahsisat oranları; %50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %50 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir.

Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler

Fiyat istikrarı işlemlerinin Halk Yatırım tarafından 30 gün süreyle yapılması planlanmaktadır. Halka arz edilen payların tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak, brüt halka arz gelirinin %20’si fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır.İzahname

İzahname

Şirket Esas Sözleşmesi

Şirket Esas Sözleşmesi

Bağımsız Denetim Raporları

Bağımsız Denetim Raporları 1

Bağımsız Denetim Raporları 2

Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı

Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı

Hukukçu Raporu ve Ekleri

Hukukçu Raporu ve Ekleri

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Fiyat Tespit Raporu

Fiyat Tespit Raporu


Back to Top