Web sitemizdeki aktiviteyi analiz etmek ve daha iyi bir hizmet vermek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktayız. Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Kocaer Çelik Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22 - 23 - 24 Haziran 2022 tarihlerinde 27,50 TL fiyat ile QNB Finansinvest liderliğinde halka arz edilecektir.

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr , www.kocaersteel.com ve www.qnbfi.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Konsorsiyum Lideri QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satan Ortak

Mevcut ortak Hakan Kocaer’in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu payların halka arzı gerçekleşecektir.

 

Halka arz kapsamında gerçekleştirilecek ortak satışı ile eş zamanlı olarak, Hakan Kocaer ilişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde bulunan 391,2mn TL’lik tutarı adat faizi ile birlikte toplam 414 mn TL olarak Şirket’e ödeyecektir.

 

Halka arz sonrası 591 milyon TL’nin sermaye artışından, 414 milyon TL’nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL’nin Şirket hesaplarına girmesi hedeflenmektedir. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78’inin Şirket’e girmesi beklenmektedir. 
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 212.000.000 TL nominal
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Metodu Sermaye Artırımı - Ortak Satışı
Talep Toplama Tarihi 22-23-24 Haziran 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma)
Talep Toplama Yöntemi Sabit fiyat ile talep toplama
Halka Arz Dağıtım Yöntemi Oransal Dağıtım
Halka Arz Fiyatı 27,50 TL
Halka Arz Edilen Pay Adedi Ortak Satışı 25.250.000 TL nominal
Sermaye Artırımı 21.500.000 TL nominal
Ek Satış 9.350.000 TL nominal
Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 46.750.000 TL nominal
Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 56.100.000 TL nominal
Tahsisat Grupları 28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel
16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt içi Kurumsal
2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal
Halka Açıklık Oranı %20,02 (Ek satış olması halinde: %24,02)
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Finansinvest tarafından yapılması planlanmaktadır.Fiyat istikrarı fonu, Satan Ortak’a ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20’si ile sınırlı olacaktır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %65-%70’i ile yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30-%35’i ile karşılamayı hedeflemektedir.


QNB Finansinvest hesabınız yok ise hemen başvurmak için;Back to Top