Eksun Gıda Halka Arz Ediliyor


Değerli Yatırımcımız,

 

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15 - 16 - 17 Mart 2023 tarihlerinde 48,90 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.eksun.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Halka Arz Edilecek Şirket

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

15-16-17 Mart 2023   

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

48,90 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

49.957.498 TL nominal

Sermaye Artırımı

20.042.502 TL nominal

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

980.078.347,80 TL

Halka Açıklık Oranı

%28,63

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Şirket çalışanlarına ve yurt içi bireysel yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi uygulanacaktır.

Tahsisat Grupları

%3 Şirket Çalışanları

%57 Yurt İçi Bireysel

%35 Yurt İçi Kurumsal

%5 Yurt Dışı Kurumsal

Fiyat İstikrarı

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler yapılacaktır. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde brüt halka arz gelirinin %20’si oranında bir fon kullanılacaktır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını Şirket’in mevcut pay sahipleri ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %20’sini yenilenebilir enerji santrali yatırımında, %10’unu un silosu, tesis, makine ve cihaz yatırımlarında, %30’unu finansal borçlarının ödenmesinde ve kalan  %40’ını ise işletme sermayesinin finansmanı olarak kullanmayı planlamaktadır.Back to Top