Bülbüloğlu Vinç Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

 

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 26 - 27 - 30 Ocak 2023 tarihlerinde 31 TL fiyat ile halka arz edilecektir.

 

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.

 

Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.bvs.com.tr ve www.terayatirim.com  web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.


Halka Arz Edilecek Şirket

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

26-27-30 Ocak 2023    

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

31,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı – Ortak satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

30.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

7.600.000 TL nominal

Ortak Satışı

3.900.000 TL nominal (900.000 TL nominal Önder Bülbüloğlu / 3.000.000 TL nominal Bülbüloğlu Holding A.Ş.)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

356.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%30,59

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel ve Şirket Çalışanları için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

%53 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %2 Şirket Çalışanları,%25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar,%20 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını, 18 ay boyunca da bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını; Şirket’in mevcut pay sahipleri ise 18 ay boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin  %40’ını fabrika binasının inşaat maliyetlerinin karşılanmasında, %30’unu makine ve teçhizat alımlarında ve kalan   %30’unu ise işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır.
Back to Top