BRÜT TAKAS + TEKFİYAT - [OLMIP]

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

 

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, OLMIP.E payları 28/11/2019 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/12/2019 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. 

 

VBTS kapsamında OLMIP.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 12/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. 

 

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

Back to Top