BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI AÇILIŞ SEANSINDA YAPILACAK KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ HK

Değerli Yatırımcımız,

Borsa İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu’nun 03/02/2021 tarihli kararı ile, Pay Piyasasında açılış fiyatının daha sağlıklı oluşabilmesini teminen açılış seansında “piyasa” ve “piyasadan limit” emirlerinin girilebilmesi ve açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali yapılabilmesi uygulamalarına son verilmiştir.  Bu doğrultuda Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasası araçlarında, açılış seanslarında “piyasa” ve “piyasadan limit” emir türleri girilemeyecek ve açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali yapılamayacaktır. Borsa İstanbul’un duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu uygulama değişikliği, 01.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Back to Top