BORSA İSTANBUL A.Ş.VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ (VBTS),YATAS

17.8.2018 08:04

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi


Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, YATAS.E payı 17/08/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 31/08/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.


Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.

Back to Top