BORSA İSTANBUL A.Ş. / Payların İşlem Görmeye Başlaması [SOKM]

16.5.2018 11:33

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/05/2018 tarihinde halka arz izahnamesini onaylaması çerçevesinde, 08-11/05/2018 tarihlerinde Borsa dışında halka arzı gerçekleştirilen Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 611.928.571 TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylar, Kotasyon Yönetmeliği'nin 8. maddesi uyarınca kota alınarak, halka arz edilen 218.500.000 TL nominal değerli paylar 18/05/2018 tarihinden itibaren 10,50 TL/pay baz fiyat ve "SOKM.E" kodu ile Borsamız Yıldız Pazar'ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.


Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır.


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683985

Back to Top