BORSA İSTANBUL A.Ş. / Payların İşlem Görmeye Başlaması [FORMT]

18.5.2018 16:40

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:


Sermaye Piyasası Kurulunun 04/05/2018 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde, Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.279.983 TL nominal değerli sermayesini temsil eden paylar, Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınarak halka arz edilen 7.297.983 TL nominal değerli paylar 22/05/2018 tarihinden itibaren 7,33 TL/pay fiyat ve "FORMT" kodu ile Borsamız Ana Pazar'ında, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.


Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmaktadır.

Back to Top