BORSA İSTANBUL A.Ş. / Kottan Çıkarma/İşlem Görmekten Men Etme - [KIPA]

31.8.2018 17:20

Kipa Ticaret A.Ş.'nin (Kipa) Migros Ticaret A.Ş.'ye (Migros) devrolması ile ilgili olarak Borsamız tarafından 31/07/2018 tarihinde, Kipa ortaklarına verilecek Migros paylarının dağıtım tarihinde Borsamız kotunda bulunan Kipa paylarının Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi kapsamında kottan çıkarılacağı kamuya duyurulmuştu.


Bu çerçevede, Migros tarafından 31/08/2018 tarihli özel durum açıklaması ile ilan edilmiş pay dağıtım tarihi olan 03/09/2018 tarihinde, aynı zamanda Kipa payları da Borsa kotundan çıkarılmış olacağından, Kipa payları 03/09/2018 (dahil) tarihinden itibaren işlem görmeyecektir

Back to Top