BORSA İSTANBUL A.Ş. Tasfiye Sürecindeki Borsa Yatırım Fonlarında Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı-[BNKTR, FBIST, IST30]

17.7.2018 09:07

Sermaye Piyasası Kurulunun 05/07/2018 tarihli ve 28/801 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca;


Borsamız Pay Piyasası Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmekte olan, QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu, Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu (FBIST), Finans Portföy BIST-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (IST30) ve Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun (BNKTR) tasfiye sürecine ilişkin duyurunun bugün (16/07/2018) gün sonunda KAP'ta yayınlanmış olması nedeniyle bahse konu fonların katılma payları Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listelerinden 17/07/2018 tarihinden itibaren çıkarılmıştır.

Back to Top