BORSA İSTANBUL A.Ş. / Pazar Değişikliği - [YESIL]

26.2.2018 14:06

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) paylarının (YESIL) Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru Borsamız tarafından değerlendirilmiş olup, Şirket paylarının 28/02/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.


Bu çerçevede, Şirketin payları, Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Ana Pazar'da B Grubunda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) paylarının (YESIL) Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru Borsamız tarafından değerlendirilmiş olup, Şirket paylarının 28/02/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.


Bu çerçevede, Şirketin payları, Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gördüğü son seansta oluşan kapanış fiyatı esas alınarak hesaplanacak baz fiyattan, Ana Pazar'da B Grubunda sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacaktır.

Back to Top