BORSA İSTANBUL A.Ş. Kottan Çıkarma/İşlem Görmekten Men Etme - [ESEMS-TRNSK]

17.4.2018 15:53

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, özsermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23-1/(f) bendi kapsamında ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle aynı maddenin 1/(d) bendi kapsamında, paylarının kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.


Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Transtürk Holding A.Ş.'nin, özsermayesin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23-1/f bendi kapsamında ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle aynı maddenin 1/d bendi kapsamında paylarının kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.

Back to Top