BORSA İSTANBUL A.Ş. Kottan Çıkarma/İşlem Görmekten Men Etme - [AKPAZ]

2.5.2018 14:33

Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı                                                        Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi                                    02/05/2018

Kottan Çıkarma/İşlem Görmekten Men Etme Tarihi    02/05/2018Açıklamalar

  1. Özsermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 23-1/(f), faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle 23- 1/(d), son üç yıllık bilançosunda ilişkili taraflardan olan ticari olmayan alacaklarının toplam aktiflere oranının %50'yi aşması nedeniyle 23-1/(ğ), kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirmemesi nedeniyle 23-1/(a) bendleri kapsamında Şirket paylarının,

  1. Faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 29-1/(c) ve borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 29-1/(e)  bendleri kapsamında Şirketin borçlanma araçlarının, kottan çıkarılmasına karar verilmiştir.
Back to Top