BORSA İSTANBUL A.Ş-[KONTR]

Payların İşlem Görmeye Başlaması

 

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin (Şirket)  7.250.000  TL nominal değerli paylarının Borsa dışında halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 36.25 0.000  TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. 

 

Halka arz edilen  7.250.000  TL nominal değerli paylar 19/10/2020 tarihinden itibaren Ana Pazar'da   6,90  TL/pay baz fiyat, " KONTR.E " kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Back to Top