BORSA İSTANBUL A.Ş. İşlem Kodu Değişen Pay - [GDKGS - HUBVC]

4.6.2018 12:56

Borsamız Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarında işlem gören "GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"nin ticaret unvanının "HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"  olarak değişmesi nedeniyle, Bülten adı 23/05/2018 tarihinden itibaren "HUB GIRISIM" olarak değiştirilmiş; mevcut "GDKGS" işlem kodu ise 01/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "HUBVC" olarak değişmiştir.

Back to Top