BORSA İSTANBUL A.Ş.-CANTE

Çan2 Termik A.Ş.'nin (Şirket) 74.349.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 320.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır.

 

Halka arz edilen Şirket payları 30/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 3,90 TL/pay baz fiyat, "CANTE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Back to Top